FLATARK RIDER RANKINGS

OPEN CLASS

OPEN CLASS

EXPERT CLASS

EXPERT CLASS

NOVICE CLASS

NOVICE CLASS

OPEN CLASS

OPEN CLASS

EXPERT CLASS

EXPERT CLASS

NOVICE CLASS

NOVICE CLASS

OPEN CLASS

 1. Yohei Uchino
 2. Matthias Dandois
 • Moto Sasaki
 • Dominik Nekolny
 • Pakphum Poosa-art
 • Akira Okamura
 • Viki Gomez
 • Benjamin Hudson
 • Takahiro Ikeda
 • Jean William Prevost
 • Hiroya Morisaki
 • Fumiya Kanna
 1. John Yull
 2. Lee Musselwhite
 3. Tomokazu Morinaga
 4. Shinichi Kiba
 5. Naoto Tamaru
 6. Peter Olsen
 7. Takuya Higa
 8. Kevin Nikulski
 9. Masato Ito
 10. Takumi Isogai
 11. Seiya Higa
 12. Ayumu Nishihara
 13. Dan Hennig
 14. Dustyn Alt
 15. Taslem Raziff
 16. Keisuke Tanigawa
 17. Charles Paty
 18. Takahiro Enoki
 1. Toshiaki Chiwata
 2. Genet Didier
 3. Hidenori Ishizaki
 4. Gonzalo Bellanti
 5. Takuji Kasahara
 6. Thomas Deschenaux
 7. Bo Wade
 8. Yuki Sakai
 9. Yoshihiro Shinde
 10. Tomoaki Yoshimura
 11. Yu Yamamoto
 12. Minato Sato
 13. Kotaro Tanaka
 14. Chris Boehm
 15. Takahiro Ito
 16. Yasuhiro Uehara
 17. Shinya Ishida
 18. Seiichi Fujii
 1. Koh Yoshida
 2. Shinichiro Hara
 3. Hiroki Iwata
 4. Ryuji Nakamura
 5. Keisuke Matsumoto
 6. Yuichi Tamiya
 7. Seong Hoon Lie
 8. Hee Sung Lee
 9. Kazuto Morishita
 10. LeeDongHo
 11. Hiroki Uchiyama
 12. Keita Uchino
 13. Kazuaki Saeki
 14. Kazuma Sako
 15. Leonardo Saldano
OPEN CLASS ALL SCORES

EXPERT CLASS

 1. Ryo Katagiri
 2. Jun Katayama
 3. Yu Katagiri
 4. Hitoshi Tomita
 5. Akira Horii
 6. Takeshi Tsuji
 7. Muru Yasuda
 8. Tomohiro Hinago
 9. Yoshiaki Mukai
 10. Noboru Sato
 11. Kira Komagata
 12. Eisaku Nagaishi
 13. Daiki Yamashita
 14. Yu Shoji
 15. Seiji Fujii
 16. Tim
 17. Yuya Shiga
 18. Shogo Miyamoto
 19. Shaun Jarvis
 20. Kohei Okuda
 21. Shunsuke Komatsu
 22. Shohei Iwanaga
 23. Yuta Watanabe
 24. Taro Kuratani
 25. Kazuki Udagawa
 26. Keitaro Matsuo
 27. Yuki Shinkawa
 28. Ryohei Sakahara
 29. Fumiya Wakabayashi
 1. Keisuke Toyonaga
 2. Kunihiro Shimakawa
 3. Strong Kao
 4. takahiro saito
 5. Mai Nishikawa
 6. Atsushi Maeda
 7. Yuta Tsuruta
 8. Naoya Wada
 9. Nattapong Supalak
 10. Yuji Ota
 11. Reo Kurosawa
 12. Hiroshi Uehara
 13. Shunsuke Nakamura
EXPERT CLASS ALL SCORES

NOVICE CLASS

 1. Yushi Ueda
 2. Kio Hayakawa
 3. Rin Isogai
 4. Kazuhiro Terada
 5. Kenjiro Okada
 6. Mizuki Kondo
 7. Akimitsu Nishiki
 8. Kazuki Kawanishi
 9. Hong Seung Hyen
 10. Azrin Aramy
 11. Takumi Hamada
 12. Ryuta Kobayashi
 13. Naotada Yamada
 14. Shigeki Ouchi
 15. Kota Yamaji
 16. Hanoi Imai
 17. Ryo Tanibayashi
 18. Shota Ishizaki
 19. Kotarou Hasegawa
 20. Tomu Takenouchi
 21. Kouta Ikeda
 22. Ryo Ishikawa
 23. Takato Moriya
 24. Keisuke Sato
 25. Naonori Tsunei
 26. Misaki Katagiri
 27. Shun Ishikawa
 28. Yasuhisa Fukuda
 29. Rikiya Nakano
 1. Choti
 2. Toshigon Ohama
 3. Nobuaki Komoto
 4. Artling Chou
 5. Jigen Omotehara
 6. Tomomichi Kitamura
 7. Muhammad Hafiz
 8. Allen Chung
 9. Sona Watanabe
 10. Yusi Kadono
 11. Sho Hinokimoto
 12. Yoshimi Yamauchi
 13. Natsuki Yamasaki
 14. Keido Ogawa
 15. Tsuyoshi Shiota
 16. Haruma Nishihori
 17. Naoki Ishino
 18. Katsufumi Yamauchi
 19. Eri Funatsu
 20. Yu Morimoto
 21. Takuya Fujii
 22. Yugo Nakata
 23. Makoto Mizuochi
 24. Atsushi Ishitani
 25. Kazushi Yokoyama
 26. Yuji Matsuyama
NOVICE CLASS ALL SCORES

OPEN CLASS

 1. Martti Kuoppa
 2. Matthias Dandois
 3. Jean William Prevost
 1. Moto Sasaki
 2. Viki Gomez
 3. Jason Plourde
 4. Yohei Uchino
 5. Hiroya Morisaki
 6. Takahiro Ikeda
 7. Alex Jumelin
 8. Dez Maarsen
 9. Naoto Tamaru
 10. Benjami Hudson
 11. Alberto Moya
 12. Waldemar Fatkin
 13. Kevin Nikulski
 14. Pakphum Poosa-art
 15. Worawee Srivichai
 16. Thomas Noyer
 17. Shinichi Kiba
 18. Alexis Desolneux
 19. Tomokazu Morinaga
 20. John Yull
 21. Martin Drazil
 1. Tyler Gilliard
 2. Sergio Ricardo Do Carmo "Balu"
 3. Dustyn Alt
 4. Tomoaki Yoshimura
 5. Yu Yamamoto
 6. Takuya Higa
 7. Jeremy Brosset
 8. Takumi Isogai
 9. Yorihisa Shiota
 10. Raphael Ciquet
 11. Hiroki Uchiyama
 12. Yoshiki Uchino
 13. Takahiro Enoki
 14. Kotaro Tanaka
 15. Yasuhiro Uehara
 16. Keisuke Tanigawa
 17. Camilo Gutierrez
 18. Bo Wade
 19. Shuichi Osada
 20. Hee Sung Lee
 21. Fumiya Kannna
 1. Kazuaki Saeki
 2. Luis dos Santos
 3. Kazuto Morishita
 4. Hiroki Iwata
 5. Shinichiro Hara
 6. Ahmed Johnson
 7. Yuki Sakai
 8. Ryuji Nakamura
 9. Alex Encinas
 10. Toshiaki Chiwata
 11. Kazuya Hirayama
 12. William Perez
 13. Keita Uchino
 14. Seiichi Fujii
 15. Ricardo Lima Do Sandos
 16. Yoshihiro Shinde
 17. Jonathan Camargo
 18. Takumi Matsumoto
 19. Koji Takahashi
 20. Kazuma Sako
 21. Hidenori Ishizaki
 22. Keiji Nakamura

EXPERT CLASS

 1. Minato Sato
 2. Shinya Ishida
 3. Yuichi Tamiya
 4. Ryo Katagiri
 5. Ko Yoshida
 6. Shinpei Hanawa
 7. Kunihiro Shimakawa
 8. Kazuaki Ohashi
 9. Kakeshi Tuji
 10. Jun Katayama
 11. Yu Shoji
 12. Noboru Sato
 13. Shunsuke Komatsu
 14. Mitsuhiro Izumi
 15. Kohei Okuda
 16. Tim Hsieh
 17. Yuya Shiga
 18. Yuji Oota
 19. Yoshiyuki Sawai
 20. Lee Dong Ho
 21. Daiki Aono
 22. Hiroshi Uehara
 23. Kazumasa Yoshida
 24. Keitaro Matsuo
 25. Ryohei Sakahara
 26. Naoya Wada
 27. Kazuki Udagawa
 28. Tomohiro Miyafuji
 29. Shohei Iwanaga
 1. Tomohiro Hinago
 2. Shuan Jarvis
 3. Yuji Someya
 4. Atsushi Maeda
 5. Eisaku Nagaishi
 6. Tomoyuki Ohno
 7. Kyosuke Okuda
 8. Yuichiro Asai
 9. Strong Kao
 10. Keisuke Toyonaga
 11. Hong Sung Jun
 12. Takashi Ishida
 13. Omar Lammers
 14. Bodean Maarsen
 15. Shunsuke Nakamura
 16. Keita Namura
 17. Jim Cavanaugh

NOVICE CLASS

 1. Shiyu Orikawa
 2. Yu Katagiri
 3. Airu Komagata
 4. Rin Isogai
 5. Kira Komagata
 6. Jigen Omotehara
 7. Ryuta Kobayashi
 8. Makoto Tsuruta
 9. Toshigon
 10. Eitetsu Igawa
 11. Mai Nishikawa
 12. Shigeki Ouchi
 13. Yasuhisa Fukuda
 14. Hikaru Kuwamoto
 15. Kazuki Kawanishi
 16. Yushi Ueda
 17. Ryo Tanibayashi
 18. Mizuki Kondo
 19. Yuki Shinkawa
 20. Takato Moriya
 21. Azrin Aramy
 22. Takumi Hamada
 23. Shota Ishizaki
 24. Naotada Yamada
 25. Akimitsu Nishiki
 26. Hidenori Tnaka
 27. Hiroki Abe
 28. Osamu Nakagawa
 29. Hayato Tanaka
 1. Hajime Nohara
 2. Seong Hyun Hong
 3. Allen Chung
 4. Kouta Yamaji
 5. Masaya Mino
 6. Katagiri Misaki
 7. Kotaro Hasegawa
 8. Yugo Nakata
 9. Satoshi Yamaguchi
 10. Akinori Hayama
 11. Nobuaki Komoto
 12. Katsumi Yamauchi
 13. Shun Ishikawa
 14. Sona Watanabe
 15. Ryo Ishikawa
 16. Mitsuru Hasegawa
 17. Makoto Mizuochi
 18. Atsushi Ishitani
 19. Yoshimi Yamauchi
 20. Masayuki Kozai
 21. Aya Ozaki
 22. Keido Ogawa
 23. Kazushi Yokoyama
 24. Yuji Matsuyama

OPEN CLASS

 1. Yohei Uchino
 2. Viki Gomez
 3. Jean William Prevost
 1. Hiroya Morizaki
 2. Moto Sasaki
 3. Alexandre Jumelin
 4. Dominik Nekolny
 5. Tomokazu Morinaga
 6. Matthias Dandois
 7. Dez Maarsen
 8. Takahiro Ikeda
 9. Waldermar Fatkin
 10. Botak
 11. Nao Yoshida
 12. Tsutom Kitayama
 13. Kotaro Tanaka
 14. York Uno
 15. Terry Adams
 16. Keisuke Tanigawa
 17. Akira Okamura
 18. Camilo Gutierrez
 19. Shinichiro Hara
 20. Takuji Izumi
 21. Moya Alberto
 1. Yorihisa Shiota
 2. Heru Anwari
 3. Shinichi Kiba
 4. James McGraw
 5. Naoto Tamaru
 6. Takuya Higa
 7. Sebastian Grubinge
 8. Yoshinori Ai
 9. Kazuma Hirayama
 10. Takayuki Iwate
 11. Takuma Kawamura
 12. Yu Yamamoto
 13. Yoshihiro Shinde
 14. Takahiro Enoki
 15. Matti Rose
 16. Keiji Nakamura
 17. Kotaro Arai
 18. Takahiro Higaki
 19. Tomoki Yoshimura
 20. Fumiya Kanna
 21. Keita Uchino
 1. Hironao Doko
 2. Toshiaki Chiwata
 3. Minehito Shinzato
 4. Hiroki Iwata
 5. Yasuhiro Uehara
 6. Bo Wade
 7. Paul Chamberlain
 8. Kazuma Sako
 9. Susumu Morioka
 10. Kazuto Morishita
 11. Kenshiro Ojima
 12. Alex Encinas
 13. Takayuki Iwa

EXPERT CLASS

 1. Takumi Isogai
 2. Seiya Higa
 3. Ryuji Nakamura
 4. Mitsuhiro Izumi
 5. Lee Dong Ho
 6. Taro Kuratani
 7. Michel Kupec
 8. Naoya Wada
 9. Shinya Ishida
 10. YOSHIDA KO
 11. Jun Katayama
 12. Shunsuke Komatsu
 13. Tim
 14. Gino Stuart
 15. Ryo Katagiri
 16. Patrick
 17. Takahisa Mitaki
 18. Yuji Ota
 19. Shinpei Hanawa
 20. Kang Jae Yong
 21. Uchiyama Hiroki
 22. Hidenori Ishizaki
 23. Kunihiko Shimakawa
 24. Kazuya Kudo
 1. Yuya Shiga
 2. Kohei Okuda
 3. Yoshiyuki Sawai
 4. Kosuke Tsugita
 5. Eisaku Higashikubo
 6. Sunao Kanayama
 7. Ryan Russel
 8. Fumiya Wakabayashi
 9. Matt Wootton
 10. Takahiro Aoki
 11. Shaun Jarvis
 12. Keitaro Matsuo
 13. Yoshiaki Mukai
 14. Daiki Aono
 15. Jason Parker
 16. Nick Bardas
 17. Jorge San Nicolas
 18. Hiroshi Uehara
 19. Chris Letchford
 20. Shun Shimomura
 21. Katsuji Tanaka

NOVICE CLASS

 1. Yu Katagiri
 2. Yu Shoji
 3. Shiyu Orikawa
 4. Minato Sato
 5. Akimitsu Nishiki
 6. Kira Komagata
 7. Rin Isogai
 8. Fuga Horiba
 9. Mai Nishikawa
 10. Airu Komagata
 11. Haruki Sato
 12. Strong Kao
 13. Satoshi Yamaguchi
 14. Yugo Nakata
 15. Yasuhisa Fukuda
 16. Jigen Omotehara
 17. Shota Ono
 18. Daisuke Suzuki
 19. Shinobu Imai
 20. Nobuaki Komoto
 21. Yushi Ueda
 22. Yuki Shinkawa
 23. Mizuki Kondo
 24. Akira Kato
 1. Hajime Nohara
 2. Takumi Hamada
 3. Eitetsu Igawa
 4. Yuta Fumimoto
 5. Tomoki Okagawa
 6. Atsushi "SharLee" Ishitani
 7. Yu Morimoto
 8. Takuma Morimoto
 9. Matsui Kazuhiro
 10. Yuji Matsuyama
 11. Toda Yasuji
 12. Sho Hinokimoto
 13. Kazushi Yokoyama

OPEN CLASS

 1. Yohei Uchino
 2. Matthias Dandois
 3. Tsutom Kitayama
 1. Viki Gomez
 2. Takahiro Ikeda
 3. Hiroya Morizaki
 4. Alex Jumelin
 5. Shinichi RUSSIA Kiba
 6. Kotaro Tanaka
 7. Yosuke YORK Uno
 8. Albert Moya
 9. Akira Okamura
 10. Takuya Higa
 11. Dez Maarsen
 12. Toon Pakphum
 1. Moto Sasaki
 2. Jean Francois Boulianne
 3. Kotaro Arai
 4. Tomokazu Morinaga
 5. Calvin Tan
 6. Takahashi Akihiko
 7. Yasushi Tanabe
 8. Camilo
 9. Doko Hironao
 10. Ryosuke Takagi
 11. Masashi Itani
 12. Yasuhiro Uehara
 1. Shinichiro Hara
 2. Takahiro ENO-YANG Enoki
 3. Tomoaki BEKKO Yoshimura
 4. Keiji TAMAO Nakamura
 5. Keita KEIN Uchino
 6. Kenshiro Ojima
 7. Minehito Shinzato
 8. Bo Wade
 9. Daichi Kimura
 10. Yukihiro Sato

EXPERT CLASS

 1. Takayuki Gulliver Iwate
 2. Takumi Isogai
 3. Toshiaki Chiwata
 4. Kazuto Morishi Morishita
 5. Jun Oni Katayama
 6. Tomohiro Hinago
 7. Shunsuke Komatsu
 8. Mai Nishikawa
 9. Fumiaki DONKY Okayama
 10. Keitaro Matsuo
 11. kazuya kudo
 12. Yuya Shiga
 13. Yoshiyuki Sawai
 14. Hiroshi Uehara
 15. Yuya Morita
 16. Naoya Wada
 17. Taro Kuratani
 18. Yoshiaki Mukai
 19. Kenji Fukumori
 1. Hsieh Ying Ting (tim)
 2. Shunsuke Washimi
 3. Saku Kaarnanen
 4. Takahisa Mitaki
 5. Yuki MOCH Sugimoto
 6. Daiki Aono
 7. Kunihiro Shimmakawa
 8. Katsumi Fujikawa
 9. Yusuke Karasubashi
 10. Takenori Katto
 11. Yuji Oota
 12. Izumi Tsumiki Mitsuhiro
 13. Bodean Maarsen
 14. Kazuaki KYOSEN Ohashi
 15. Yuta Shimada

NOVICE CLASS

 1. Eitetsu Igawa
 2. Yu Shoji
 3. Takahiro Aoki
 4. Masaya Mino
 5. Kodama Yoshihiro
 6. Kyosuke Okuda
 7. 高仁強
 8. RIN ISOGAI
 9. Fumiya Wakabayashi
 10. Hiromi Kawakami
 11. Atsushi Sharlee Ishitani
 12. Nobuaki NOB Komoto
 13. Akimitsu Nishiki
 14. Kenjiro KEM Okada
 15. Shu Umetada
 16. Minato Sato
 17. 常深 崇裕
 18. Yugo Nakata
 19. Yuji Matsuyama
 1. Tsubasa Goshima
 2. YOU REN ZHOU Taipei
 3. Haruki Sato
 4. Yasuhisa Fukuda
 5. Mai Nishikawa
 6. Kazushi Yokoyama